Kjo video ndërgjegjësimi/sensibilizimi në parandalim të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm (P/CVE) është realizuar nga Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm – Shqipëri (Qendra CVE) me mbështetjen financiare të PAMECA V, program i financuar nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Mesazhi i përcjellë në këtë video përqendrohet në rritjen e ndërgjegjësimit për rolin e aktorëve të vijës së parë në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm (P/ CVE) në Shqipëri. Videoja u është dërguar publikisht të gjithë aktorëve që merren me forcimin e qendresës ndaj këtij fenomeni në komunitetet e tyre. Qendra CVE –Shqipëri shpreh mirënjohje për rolin dhe mbështetjen e rëndësishme të çdo bashkëpunëtori dhe partneri, ku mund të përmendim Kompaninë Vizional e cila ishte prodhuesja e kësaj video.1 2 3 7